ظهار

  ظهار، نوعی طلاق در قبل از اسلام، این مفهوم از مادّه «ظ ه ر» ۳ بار آمده است. چکیده: کسانی که همسران خود را ظهار می‌کنند، آنها مادرانشان نیستند. آنان سخنی زشت و باطل می‌گویند. اگر آنان از گفته خود بازگردند، باید قبل از آمیزش کفّاره‌ای بدهند. بدون تردید، ادامه مطلب