ظن

  ظن، گمان، این مفهوم از مادّه «ظ ن ن» ۶۹ بار آمده است. چکیده: گمان، به هیچ وجه از حق بی‌نیاز نمی‌کند. بیشتر مردم جز از گمان پیروی نمی‌کنند. از بسیاری از گمان‌ها درباره یکدیگر بپرهیزید زیرا بعضی از گمان‌ها گناه است. مومنان باید به یکدیگر گمان نیک ببرند. ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: