ظرف

  ظرف، وسیله‌ای برای نگهداری چیزی، این مفهوم با واژه «کأس» ۶ بار، «قواریر» ۱ بار، «انیه» ۱ بار، «جِفان» ۱ بار، «صحاف» ۱ بار، «أکواب» ۴ بار، «سِقایه» ۱ بار، «صُواع» ۱ بار و «أباریق» ۱ بار آمده است. چکیده: در بهشت، سینی‌هایی از طلا، ظرف‌ها و جام‌هایی از ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: