ظاهر

  ظاهر، آشکار، از اسماء و صفات، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: خدا ظاهر است. خدا اوّل و آخر و ظاهر و باطن است. او به همه چیز دانا است (حدید/۳). الظّاهر   هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (حدید/۳)  

ظاهر

  ظاهر، پیدا، این مفهوم از مادّه «ظ ه ر» ۱۹ بار آمده است. چکیده: خدا ظاهر است. او نعمت‌های ظاهر و پنهان خود را بر شما کامل کرد و فرستاده خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان ظاهر گرداند. مردم ظاهری از ادامه مطلب