طوفان

  طوفان، باد و باران شدید، این مفهوم با واژه «طوفان» ۲ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هنگامی که بادی سخت بر کشتی‌نشینان بوزد و موج از هر طرف بر آنها بیاید، خدا را خالصانه می‌خوانند. پس چون آنان را رهانید، سرکشی می‌کنند. ادامه مطلب