طلا

  طلا، زر، این مفهوم با واژه «ذَهَبَ» ۸ بار و با واژه معادل آن آمده است. چکیده: طلا یکی از متاع‌های زندگی دنیا است که مردم آن را دوست دارند. کسانی که ایمان آورده و  کارهای شایسته، انجام داده‌اند در بهشت با دستبند‌هایی از طلا آراسته می‌شوند. کسانی که ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: