طاقت

  طاقت، توانایی، این مفهوم از مادّه «ط و ق» ۳ بار آمده است. چکیده: پروردگارا، آن‌چه طاقت آن را نداریم، بر ما نگذار. بر کسانی که روزه، طاقت‌فرسا است، عوضِ آن طعام‌دادن به مسکین است. خدا هیچ کس را جز به اندازه وسعش تکلیف نمی‌کند. آن‌چه [از خوبی] به ادامه مطلب