طاغوت

  طاغوت، طغیانگر، این مفهوم با واژه «طاغوت» ۸ بار آمده است. چکیده: برای هر امّتی فرستاده‌ای برانگیختیم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به محکم‌ترین دستاویز، چنگ زده است. کسانی که از بندگی طاغوت اجتناب ادامه مطلب