صمد

  صمد، ‌بی‌نیازی که همه به او نیاز برند. از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «صمد» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بی‌نیازی است که همه به او نیازمند هستند. بگو، او است خدای یگانه، خدا، ‌بی‌نیازی است که همه به او نیاز برند. نزاییده و زاییده نشده ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: