صلوات

  صلوات، دعا، این مفهوم از مادّه «ص ل ی» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا و فرشتگان بر پیامبر و مومنان صلوات می‌فرستند. برای صابران، از پروردگار صلواتی است. صلوات پیامبر برای مردم آرامش است. هر کس در آسمان‌ها و زمین است صلوات خود را می‌داند. خدا کسی است ادامه مطلب