صلح حدیبیه

  صلح حدیبیه، قرارداد صلح بین پیامبر و مشرکان، این مفهوم بر طبق شأن نزول آیات آمده است. چکیده: خدا از مومنان هنگامی که در حدیبیه با پیامبر بیعت می‌کردند، خشنود شد و به آنها آرامش، پیروزی و وعده غنیمت‌های فراوان داد. خدا با صلح حدیبیه پس از پیروز کردن ادامه مطلب