صبر

  صبر، شکیبایی، این مفهوم از مادّه «ص ب ر» ۱۰۳ بار آمده است. چکیده: انسان در زیان است جز کسانی که ایمان آورده‌ و کارهای شایسته انجام داده و به حق و صبر سفارش کرده‌اند. او سرمست فخرفروش است مگر کسانی که صبر کردند و کارهای شایسته کردند. آنان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: