صبح

  صبح، اول روز، این مفهوم از مادّه «ص ب ح» ۱۴ بار و «غ د و» ۱۰ بار «ب ک ر» ۹ بار «ف ج ر» ۶ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا شکافنده صبح است. او به صبح سوگند یاد کرده ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: