صاعقه

  صاعقه، آتش ناشی از رعد و برق، این مفهوم از مادّه «ص ع ق» ۸ بار آمده است. چکیده: خدا صاعقه‌ها را می‌فرستد و با آن هر کس را بخواهد مورد اصابت قرار می‌دهد. قوم ثمود به سبب آن‌چه مرتکب شدند، صاعقه آنها را گرفت. قوم  موسی به سبب ادامه مطلب