شیر

  شیر، حیوان درنده، این مفهوم با واژه «قسوره» ۱ بار امده است. چکیده: مجرمان مانند گورخرانی که از شیر می‌گریزند، از قرآن می‌گریزند. آنها (مجرمان) را چه شده است که از این تذکار (قرآن) روی‌گردان هستند؟ گویی آنها گورخرانی رمنده هستند که از شیری گریخته‌اند (مدثّر/۴۹-۵۱). القسوره     ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

شیر

  شیر، نوعی نوشیدنی، این مفهوم از مادّه « لبن» ۲ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: از شکم چهارپایان، شیری خالص برای شما بیرون می‌آوریم. بنوشید و شکرگزار باشید. در بهشت نهرهایی از شیری که مزه آن تغییر نمی‌کند، برای متّقین است. بی‌تردید ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: