شک

  شک، تردید، این مفهوم از مادّه «ر ی ب» ۳۶ بار، «م ر ی» ۱۷ بار، «ش ک ک» ۱۵ بار و با واژه «لبس» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا برای مردم اجلی قرار داده است که شکی در آن نیست. اجل حتمی، نزد او است پس شما ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: