شکور

  شکور، بسیار قدرشناس، از اسماء و صفات، این  مفهوم با واژه «شکور» ۴ بار آمده است. چکیده: خدا شکورِ بردبار و آمرزنده شکور است. اگر به خدا قرضی نیکو دهید، آن را براى شما دو چندان مى ‏کند و بر شما مى ‏بخشاید. خدا شکور بردبار است (تغابن/۱۷). درحقیقت ادامه مطلب