شکست

  شکست، مغلوب‌شدن، این مفهوم از مادّه «ه ز م» ۳ بار و «غ ل ب» ۷ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: شکست و پیروزی از جانب خدا است. کافران شکست‌خوردگان هستند. پیروزی جز از جانب خدای شکست‌ناپذیر حکیم نیست تا برخی از کافران ادامه مطلب