شنیدن

  شنیدن، گوش دادن، این مفهوم از مادّه «س م ع» ۱۸۵ بار و واژه «واعیه» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا شنوای دانا و شنوای بینا است. خدا برای انسان، شنوایی قرار داد باشد که سپاس بگزارند ولی کم سپاس می‌گزارند. از شنوایی سوال خواهد شد. کسی غیر از ادامه مطلب