شعر

  شعر، سخن موزون، این مفهوم از ماده «ش ع ر» ۶  بار آمده است. چکیده: شاعران در هر وادیی سرگردان هستند. چیزهایی می‌گویند که انجام نمی‌دهند. گمراهان از آنان پیروی می‌کنند مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته انجام می‌دهند. خدا به پیامبر شعر نیاموخته است. قرآن، گفتار ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: