شرّ

  شرّ، بدی و فساد، این مفهوم از ماده «ش ر ر» ۳۰  بار آمده است. چکیده: خدا انسان را به خیر و شرّ می‌آزماید. هر گاه به او شرّی برسد، دست به دعا برمی‌دارد. ناامید و بسیار دل‌سرد می‌شود. انسان، شرّ را همان‌گونه می‌طلبد که خیر را می‌طلبد. چه ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: