شرح صدر

  شرح صدر، گشادگی سینه، این مفهوم با عبارت «شرح صدر» و نظایر آن ۵ بار آمده است. چکیده: هر کس را خدا بخواهد هدایت کند، سینه او را به اسلام می‌گشاید. هر کس برای کفر سینه گشاده، خشمی از خدا  و عذابی بزرگ دارد. موسی از خدا خواست تا ادامه مطلب