شدیدالعذاب

  شدیدالعذاب، سخت‌کیفر، از اسماء و صفات، این مفهوم با عبارت شدیدالعذاب ۱ بار آمده است. چکیده: خدا سخت ‏کیفر است. برخى از مردم، غیر از خدا همتایانى مى ‏گیرند و آنها را مانند دوستى خدا، دوست مى‏ دارند و کسانى که ایمان آورده‏ اند، خدا را بیشتر دوست دارند. ادامه مطلب