شب قدر

  شب قدر، شب باارزش، این مفهوم با واژه «لیله‌القدر» ۳ بار و «لیله مبارکه» ۱ بار آمده است. چکیده: قرآن در شب قدر نازل شد. شب قدر از هزار ماه بهتر است. در آن شب، فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان برای هر امری نازل می‌شوند. شبی است که ادامه مطلب