سینه

  سینه، بخش بالایی تنه از زیر گردن تا بالای شکم، این مفهوم از مادّه «ص د ر» ۴۴ بار آمده است. چکیده: خدا به راز سینه‌ها دانا است. هر کس را خدا بخواهد هدایت کند، سینه او را برای اسلام می‌گشاید و هر کس را بخواهد در گمراهی رها ادامه مطلب