سکوت

  سکوت، خاموش بودن و سخن نگفتن، این مفهوم با واژه «لاتَکَّلَم» و نظایر آن ۵ بار، «لا ینطقون» ۲ بار، «انصتوا» ۲ بار و «صامت» ۱ بار آمده است.  چکیده: وقتی قرآن خوانده می‌شود به آن گوش دهید و خاموش بمانید شاید مورد رحمت قرار گیرید. روز قیامت کسی ادامه مطلب