سنگ

  سنگ، «ح ج ر» ۱۲ بار، واژه «رجم» ۱ بار و واژه «صفوان» ۱ بار آمده است. چکیده: برخی سنگ‌ها می‌شکافند و از آن، آب بیرون می‌آید و برخی از آنها از بیم خدا، فرو می‌ریزند. انفاق همراه با منّت و آزار، همانند بارش باران بر سنگ سخت و ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: