سقف

  سقف، پوشش بالای سر، این مفهوم از مادّه «س ق ف» ۴ بار آمده است. چکیده: خدا آسمان را سقفی محفوظ قرار می‌دهد. او به سقف برافراشته سوگند یاد می‌کند. آسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم و آنان از نشانه‏ هاى آن روی‌گردان هستند (انبیاء/۳۲). سوگند به آن سقف ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: