سفیه

  سفیه، کم‌خرد، این مفهوم از مادّه «س ف ه» ۱۱ بار و با واژه « تُفَنِّدون» ۱ بار آمده است. چکیده: جز سفیه، کسی از آیین ابراهیم روی نمی‌گرداند. کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت می‌کشتند، زیان دیدند. اموال خود را به سفیهان ندهید ولی آنها را ادامه مطلب