سرگرمی و بازی

  سرگرمی و بازی، آن‌چه انسان را به خود مشغول می‌کند و کار تفریحی و غیر جدی، این مفهوم از مادّه «ل ه و» ۱۶ بار  و «ل ع ب » ۲۰ بار آمده است. چکیده: خدا آسمان‌ها و زمین و آن‌چه میان آنهاست را به بازی و سرگرمی نیافریده ادامه مطلب