سرزمین مبارک

  سرزمین مبارک، سرزمین پرخیر و برکت، این مفهوم با عبارت «ارض التی بارکنا» ۳ بار آمده است. چکیده: ابراهیم و لوط به سوى سرزمینى که در آن برکت قرار داده شده بود، رهسپار شدند. به بنی‌اسرائیل سرزمینی را که در آن برکت قرار داده شده، میراث داده شد. تندباد ادامه مطلب