سدّ

  سدّ، حائل میان دو چیز، این مفهوم با واژه «سدّ»  ۲۳ بار و «ردم» ۱ بار آمده است. چکیده: ذوالقرنین با آهن و مس، سدّی ساخت. مردم سبأ ناسپاسی کردند و خدا سیلِ سدّ عرم را بر آنها فرستاد. در جلو و پشت سر بی‌ایمانان سدّی کشیده شده پس ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: