سدر

  سدر، نوعی گیاه، این مفهوم از مادّه «س د ر» ۴ بار آمده است. چکیده: پیامبر، جبرئیل را نزدیک سدره‌المنتهی دید. مردم سبأ ناسپاسی کردند پس خدا دو باغ آنها را به دو باغ با میوه‌های تلخ و شوره‌گز تبدیل کرد. یاران دست راست در بهشت، در زیر درختان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: