سختی

  سختی، رنج و مشقّت، این مفهوم با واژه‌های «بَأس» ۲۵ بار، «عُسر» ۱۲ بار، «نُصُب» ۷ بار، «شقّ» ۴ بار، «قَمطریر» ۱ بار و «کَبد» ۱ بار آمده است چکیده: بی‌تردید همراه سختی، آسانی است. خدا پس از سختی، آسانی قرار می‌دهد. او برای شما سختی نمی‌خواهد. خدا برای ادامه مطلب