سَحَر

  سَحَر، قبل از صبح، این مفهوم از ریشه سَحَر ۳ بار آمده است. چکیده: متّقین آمرزش‌خواهان در سحرگاهان هستند. خدا خاندان لوط را هنگام سحر از عذاب نجات داد. [متّقین] صابران، صادقان، فرمانبردارن، انفاق‌کنندگان و آمرزش‌خواهان در سحرگاهان هستند (آل‌عمران/۱۷). بی‌تردید، متّقین در بوستان‌ها و چشمه‌سارها هستند. آن‌چه را پروردگارشان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

سِحر

  سِحر، جادو، این مفهوم از مادّه «س ح ر» ۶۰ بار آمده است. چکیده: هر کس خریدار سحر باشد، در آخرت بهره‌ای ندارد. ساحر هر جا برود، رستگار نمی‌شود. اقوام صالح، شعیب و موسی، پیامبران خود را ساحر می‌دانستند. موسی با معجزات خود بر ساحران پیروز شد و ساحران ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: