ستیزه

  ستیزه، کینه‌ورزی، این مفهوم از مادّه «ع ن د» ۴ بار آمده است. (ترجمه‌ها کینه معنا نکرده‌اند) چکیده: هر ستیزه‌گری ناامید شد. قوم عاد از فرمان هر ستیزه‏ گری پیروی کردند. کسی که با آیات در ستیز است، در سقر داخل می‌شود. هر کافر ستیزه‌گری در جهنّم افکنده می‌شود. [پیامبران ادامه مطلب