سبأ

  سبأ، نام سرزمینی، این مفهوم با واژه «سبأ» ۲ بار آمده است. چکیده: مردم سبأ برای خورشید سجده می‌کردند و ملکه سبأ بر آنها حکومت می‌کرد. سلیمان آنها را به پرستش خدا دعوت کرد و آنها تسلیم خدا شدند. خدا به مردم سبأ نعمت‌های فراوان و امنیّت داده بود. ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: