سایه

  سایه، تاریکی حاصل از وقوع جسم در مقابل نور، این مفهوم «ظ ل ل» ۲۳ بار آمده است. چکیده: خدا برای شما سایه‌هایی قرار داد. او سایه را گسترانیده و خورشید را دلیل آن قرار داده است. سایه‌ها برای خدا سجده می‌کنند. سایه و گرما یکسان نیستند. اهل بهشت ادامه مطلب