سامری

  سامری، مردی از قوم موسی که مردم را به گوساله‌پرستی کشاند، این واژه ۳ بار آمده است. چکیده: سامرى قوم موسی را گمراه کرد. براى آنان پیکر گوساله ‏اى که صدایى داشت، بیرون آورد. گفتند: این خداى شما و خداى موسى است. موسی به سامری گفت: برو که برای ادامه مطلب