زیور

  زیور، وسایل آراستن، این مفهوم با واژه «زخرف» ۳ بار و از مادّه «ح ل ی» ۹ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: از دریاها زیور بیرون می‌آورید. با آبی که از آسمان نازل شده، زمین سرسبز می‌گردد و زیور خود را برمی‌گیرد. به ادامه مطلب