زید

  زید، پسرخوانده پیامبر، واژه «زَید» ۱ بار آمده است. چکیده: هنگامی که زید همسر خود را طلاق داد، خدا همسر مطلّقه او را به همسری پیامبر درآورد تا در مورد ازدواج با همسران پسرخواندگان بعد از طلاق، گناهی بر مومنان نباشد. [به یاد آور] آن‌گاه که به کسى که ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: