زيارت

  زیارت، دیدار، این مفهوم با واژه «زُرتم» ۱ بار و با عبارت «آمین بیت الحرام» ۱ بار آمده است. چکیده: تفاخر و افزون‌طلبی شما را سرگرم کرد تا گورها را دیدار کردید. حرمت زائران بیت‌الحرام را نشکنید. تفاخر و افزون‌طلبی شما را سرگرم کرد تا گورها را دیدار کردید. ادامه مطلب