ریسمان الهی

  ریسمان الهی، وسیله اتصال به خدا، این مفهوم با عبارت «حَبلِ‌الله» ۲ بار آمده است. چکیده: به ریسمان الهی چنگ زنید و متحّد شوید. هر کس به ریسمان الهی چنگ بزند، خوار نمی‌شود. همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید. نعمت خدا را بر خود یاد کنید ادامه مطلب