ریا

  ریا، خود را نیکوکار نشان ‌دادن، این مفهوم از مادّه «ر أ ی» ۵ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است.    چکیده: وای بر نمازگزارانی که ریا می‌کنند. خدا کسانی که اموال خود را برای ریا انفاق می‌کنند، دوست ندارد. آنها از آن‌چه به دست آورده‌اند، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: