روم

  روم، نام یک سرزمین، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: خدا خبر شکست رومیان و م‍ژده پیروز شدن آنها را قبل از وقوع، به مومنان داده است. رومیان در نزدیکترین این سرزمین، شکست خوردند. آنها پس از شکستشان، در ظرف چند سال، به‌زودی پیروز خواهند شد. امر از ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: