رهبانیّت

  رهبانیت، ترک دنیا و مردم، برای عبادت، این مفهوم از مادّه «ر ه ب»  ۴ بار آمده است. چکیده: رهبانیتی که مسیحیان انجام می‌دادند، خدا بر آنها مقرّر نکرده بود جز این‌که آنها آن را برای رضای خدا انجام می‌دادند ولی چنان‌که باید، حقّ آن را رعایت نکردند. نزدیکترین ادامه مطلب