رنگ

  رنگ، سبز، زرد و قرمز و … ، این مفهوم از مادّه «ل و ن» ۹ بار، «ب ی ض» ۱۲ بار، «س و د» ۷ بار، «خ ض ر» ۸ بار، «ص ف ر» ۵ بار و «ک د ر» ۱ بار و با واژه «صبغه» ۲ بار ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: