رقیب

  رقیب، مراقب، از صفات الهی، این مفهوم با واژه «رقیب» ۳ بار آمده است. چکیده: رقیب از اسماء خدا است، خدا بر همه چیز و همه کس مراقب است. خدا بر هر چیزی مراقب است (احزاب/۵۲). بی‌گمان خدا همواره بر شما مراقب است (نساء/۱). [عیسی پسر مریم به خدا ادامه مطلب