رشد

  رشد، نمو و هدایت، این مفهوم از مادّه «ر ش د» ۱۹ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا شما را از خاک آفرید سپس طی مراحلی به رشد کامل خود می‌رسید. آن‌گاه که انسان به رشد کامل خود برسد، می‌گوید: پروردگارا، بر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: