رزّاق

  رزّاق، از صفات الهی، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: خدا روزی‌بخش است. جن و انس را نیافریدم جز براى آن‌که مرا بپرستند. از آنان هیچ رزقی نمى ‏خواهم و نمى‏ خواهم که مرا خوراک دهند. خداست که خود، روز‌ی‌بخش دارای قدرت استوار است (ذاریات/۵۶-۵۸). الرّزاق   مَا ادامه مطلب